Nieuwsbrieven

Mailings zijn een belangrijke bron voor data en een effectieve manier om contact met je doelgroep te houden. Chu Media levert een nieuwsbrievensysteem dat gratis nieuwsbrieven naar een onbeperkt aantal adressen kan sturen. Ze zien er goed uit, zijn eenvoudig op te maken en veilig.

Features: